Spotkania z psychologią

Opublikowane przez Stowarzyszenie Agora 303 w dniu

„Przenicować życie”

Jeśli jesteś zainteresowany psychologią i innymi dziedzinami nauk pomagającym w życiu takimi jak socjologia czy antropologia to zapraszam Cię na szereg spotkań na których poruszone będą takie tematy jak: kryzys psychiczny i interwencja kryzysowa, podejścia psychologiczne i psychoterapeutyczne, przemoc oraz problemy osób doznających przemocy i problemy osób  przemoc stosujących,  terapia rodzin. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czy terapeuta, który nie jest uzależniony może i w jaki sposób może pomóc osobie uzależnionej, formy pomocy osobie uzależnionej, współuzależnionej, DDA i DDD itp. w zależności od potrzeb uczestników spotkań. 

     Spotkania odbywać się będą w lokalu Szczecińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Agora-303”              ul. Pocztowa 5/LU2 i będą miały charakter psychoedukacyjny.

Pierwsze spotkanie pt.  kryzys psychiczny i interwencja kryzysowa 22.06.24 r. godz. 10.00.

Spotkania będzie prowadził: Sławomir Budner psycholog pracownik Działu Interwencji Kryzysowej MOPR, osoba uzależniona od alkoholu, wieloletni abstynent.