Mityngi i Spotkania

MITYNGI I SPOTKANIA KLUBOWE

Przy Klubie Abstynenta Stowarzyszenia działają grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików (AA) dla osób uzależnionych również od substancji psychoaktywnych oraz grupa Al – Anon dla osób Współuzależnionych.

Mityngi AA

Poniedziałek,

„Pierwszy Krok” godz. 18:15

Ten mityng jest mityngiem zamkniętym. Tylko osoby z pragnieniem zaprzestania picia mogą dołączyć do spotkania.

Drugi mityng m-ca otwarty – dla wszystkich zainteresowanych, sympatyków, rodzin i przyjaciół AA, jeśli masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną

 Wtorek,

„Rozbrat” godz. 18:15

Ten mityng jest mityngiem zamkniętym. Tylko osoby z pragnieniem zaprzestania picia mogą dołączyć do spotkania.

Ostatni mityng m-ca otwarty- dla wszystkich zainteresowanych, sympatyków, rodzin i przyjaciół AA, jeśli masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną

Środa,

„Przed Południem” godz. 11:15

Ten mityng jest mityngiem otwartym. Każdy może przyjść.

Czwartek,

„Anna” godz. 18:15

Ten mityng jest mityngiem zamkniętym. Tylko osoby z pragnieniem zaprzestania picia mogą dołączyć do spotkania.

Ostatni mityng m-ca otwarty- dla wszystkich zainteresowanych, sympatyków, rodzin i przyjaciół AA, jeśli masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną

Piątek,

„Pocztowa” godz. 18:15

Ten mityng jest mityngiem zamkniętym. Tylko osoby z pragnieniem zaprzestania picia mogą dołączyć do spotkania.

Trzeci mityng m-ca otwarty- dla wszystkich zainteresowanych, sympatyków, rodzin i przyjaciół AA, jeśli masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną

Mityngi  Al. – Anon

Środa, grupa  „Panaceum”  o godz. 18:00

Ten mityng jest mityngiem zamkniętym. Tylko osoby z pragnieniem zaprzestania picia mogą dołączyć do spotkania.

Ostatni mityng m-ca otwarty- dla wszystkich zainteresowanych, sympatyków, rodzin i przyjaciół AA, jeśli masz w rodzinie lub najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną

Spotkania

Piątek – spotkania klubowe członków i sympatyków Stowarzyszenia – godz. 17:00

Klub Abstynenta czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:30