Mityngi i Spotkania

MITYNGI I SPOTKANIA KLUBOWE

Przy Klubie Abstynenta Stowarzyszenia działają grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików (AA) dla osób uzależnionych oraz grupa Al – Anon dla osób Współuzależnionych.

Mityngi AA

Poniedziałek,  wtorek,  czwartek – grupy:

„Pierwszy Krok”,  „Rozbrat”,  „Anna”  o godz. 18:15

Środa, grupa  „Przedpołudnie”  o godz. 11:15

Mityngi  Al. – Anon

Środa, grupa  „Panaceum”  o godz. 18:00

Spotkania

Piątek – spotkania klubowe członków i sympatyków Stowarzyszenia – godz. 17:00

Klub Abstynenta czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:30