Pomoc Terapeutyczna

Pomoc terapeutyczna

Nasze stowarzyszenie oferuje pomoc terapeutyczną oraz wsparcie w kryzysach socjalno-bytowych.

Spotkania z pracownikiem socjalnym i terapeutą w każdą środę w godzinach od 16.00 do 20.00

Informacje można uzyskać pod numerem tel.572-348-343.