Cele i zadania stowarzyszenia Agora-303

Naszymi celami jest:

Propagowanie życia bez alkoholu

organizowanie spotkań bez alkoholu w Klubie Abstynenta

Nabywanie umiejętności do życia w abstynencji po leczeniu odwykowym

imprezy bezalkoholowe, sport i rekreacja

Propagowanie trzeźwości i abstynencji w lokalnym środowisku

organizowanie imprez trzeźwościowych otwartych

Pomoc ofiarom przemocy z rodzin alkoholowych

porady prawne, telefon kontaktowy w sprawie pomocy

Nabywanie umiejętności zdrowego i trzeźwego stylu życia

własny przykład i edukacja w Klubie Abstynenta

Nasze spotkania

Nasze spotkania

Zobacz planowane mityngi tutaj

Klub Abstynenta czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 - 20:30

Ostatnio dodane